Juli 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Scholieren voor het Zandvliet College aan de Bezuidenhoutseweg. Het gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het gebouw waar van het grootste deel gebouwd is in de de jaren 20 voldoet niet meer - DEN HAAG 2 JULI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

Zandvlietwordtgesloopt