Juli 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Ap de Heus en zijn zus bij het graf van hun ouders, zonder grafsteen. De kinderen troffen de steen kapot aan, de begraafplaats wil ze een gebruikte steen geven, maar dat willen ze niet - DEN HAAG 9 JULI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

Heusgrafsteenouderskapot