Juli 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Surfdorp Fast moet weg ivm andere ontwikkelingen in dat gebied - DEN HAAG 3 JULI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

SurfdorpFastmoetweg