Augustus 2004 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

HC - WERKZAAMHEDEN RANDSTADRAIL, STATION TERNOOT - Een blik op de werkzaamheden vanaf de Monarch - DEN HAAG 14 AUGUSTUS 2004 - FOTO NICO SCHOUTEN