Augustus 2004 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

HC - WERKZAAMHEDEN RANDSTADRAIL, STATION TERNOOT - Een oud gedeelte wordt weggezet (r) terwijl nieuwe delen wachten - DEN HAAG 14 AUGUSTUS 2004 - FOTO NICO SCHOUTEN