Augustus 2004 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

HC - MARCEL EN STEPHAN MAI, DSO - ZOETERMEER 7AUGUSTUS 2004 - FOTO NICO SCHOUTEN