Juli 2005 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

HC - BARRY OPHORST, HET BROUWHUIS - ZOETERMEER 26 JULI 2005 - FOTO NICO SCHOUTEN