Augustus 2007 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

AD/HC - INBURGERINGS MAALTIJD - ZOETERMEER 24 AUGUSTUS 2007 - FOTO NICO SCHOUTEN