Maart 2009 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

vmbo-leerlingen ronden op de begraafplaats een kunstwerk af, waarin brokstukken van grafzerken worden geplaatst - DEN HAAG 25 MAART 2009 - FOTO NICO SCHOUTEN