Maart 2011 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Buurtbewoner Addy Posthuma heeft zich opgeworpen als spreekbuis van de jongeren. Hij wil op een positieve manier de jongerenoverlast in de wijk
aanpakken - ZOETERMEER 10 MAART 2011 - FOTO NICO SCHOUTEN