September 2011 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Serge Vrouwenfelder (directeur van de vestiging Escamp) en Julie Ann Tollenaar (gebiedsmanager Moerwijk) van Staedion maken zich sterk voor de leefbaarheid van Moerwijk, maar krijgen vooralsnog niet het vertrouwen van bewoners terug - DEN HAAG 14 SEPTEMBER 2011 - FOTO NICO SCHOUTEN