Augustus 2012 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Kostersechtpaar Hobma in de bijruimte van de Bosbeskapel dat niet meer als stemlokaal gebruikt mag worden. (Kerk en Staat moet gescheiden) - DEN HAAG 10 AUGUSTUS 2012 - FOTO NICO SHCOUTEN

KostersechtpaarHobmaBosbeskapel