Januari 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Fietsverlichtingsactie op het Generaal Eisenhowerplein. Deze actie wordt gehouden door de politie Haaglanden in samenwerking met de gemeente Rijswijk. Fietsers zonder licht worden aangehouden en voor de keus gesteld: of een verkeersboete betalen van 50 euro of ter plaatse een fietslampsetje aanschaffen. De fietslampsetjes zijn door de gemeente aangeschaft en worden tegen kostprijs (€ 2,50) ter beschikking gesteld.
De actie richt zich met name op de schoolgaande jeugd en heeft tot doel om de verkeersveiligheid te bevorderen - RIJSWIJK 31 JANUARI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

Fietsverlichtingsactie