Juli 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

The Orange: vier dagen polo - match: HV Polo (groen) - Cardon (wit) - WASSENAAR 4 JULI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

TheOrangevierdagenpolo