Mei 2013 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Foutgeparkeerde fietsen worden weggehaald bij het CS, onder de overkapping van het ministerie van VROM - DEN HAAG 16 MEI 2013 - FOTO NICO SCHOUTEN

Foutgeparkeerdefietsenwordenweggehaald