Juli 2016 - Foto Nico Schouten - Persfotograaf in Den Haag en omgeving

Leo van der Velde en Jos van Leeuwen op feest residentie van de ambassadeur van Peru - WASSENAAR 28 JULI 2016 - FOTO NICO SCHOUTEN

Jos en Leo

LeovanderVeldeenJosLeeuwenopfeestresidentiedeambassadeurPeruWASSENAAR28JULI2016FOTONICOSCHOUTEN